Kwaliteit

Topkwaliteit is een dagelijkse missie

Elke dag streeft Remo naar continue verbetering van producten en diensten. De kwaliteit moet continu van het hoogste niveau zijn. Absolute voedselveiligheid moet kunnen gegarandeerd worden. De klant mag geen variatie ondervinden. Opleidingen, een specifiek gecentraliseerd kwaliteitsysteem en speciaal ontwikkelde ICT toepassingen staan dan garant voor de bewaking en bieden ondersteuning aan de kwaliteitsdienst en het management.

Controle van het veld tot aan uw deur

Deze visie werd ook vastgelegd in de Kwaliteitsverklaring van het bedrijf. Daarnaast kiest Remo bewust voor de strenge BRC certificering waarbij de HACCP-principes worden gehanteerd.

Tegelijk laat Remo op geregelde tijdstippen controles uitvoeren door onafhankelijke controleorganismen. Aangezien kwaliteit begint bij de grondstof werkt Remo ook uitsluitend met telers die GlobalGap en/of Vegaplan gecertificeerd zijn. Uiteraard beschikt ook de eigen Remo-teelt over de nodige certificaten.

Tijdens het proces van ruw tot afgewerkt product worden een groot aantal controlemomenten voorzien. Deze beginnen al bij het keuren en aankopen van de aardappelen bij de telers en gaan door tot de levering met gekoelde vrachtwagens bij u aan de poort.

Een hypermodern machinepark

Een topproduct vraagt de beste grondstof en de modernste machines en technieken. U vindt bij Remo dan ook in alle sites een ultramodern en efficiënt machinepark. Zo kan elke dag de topkwaliteit worden nagestreefd waarop u rekent. Zelfs in moeilijke omstandigheden (seizoensvariaties) en met behoud van de vertrouwde flexibiliteit. Een innovatieve, duurzame visie is hierbij cruciaal. Remo werkt daarom continu aan nieuwe technieken en is partner in een aantal, universitaire onderzoeksprojecten.

Certificering

BRC

In 1998 ontwikkelde het British Retail Consortium (BRC) een voedselveiligheidsnorm, de BRC standaard. De BRC standaard is gebaseerd op de HACCP beginselen en stelt een aantal aanvullende eisen over een aantal onderwerpen, waaronder:

 • De betrokkenheid van het hoger management.
 • Het voedselveiligheidsplan.
 • De productiefaciliteiten.
 • Productbeheersing.
 • Procesbeheersing.
 • Personeel.

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritieke controlepunten. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het productieproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden.

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

 1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
 2. Stel de kritieke beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
 3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
 4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.
 5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
 6. Pas verificatie toe, een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
 7. Houd documentatie en registraties bij. Vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

U kunt op eenvoudige aanvraag via het contactformulier inzage krijgen in de verschillende certificeringen.