Duurzaamheid

Duurzaamheid hoort bij het verwerken van een natuurlijk product. Met de aardappel als grondstof, is duurzaam ondernemen bij Remo dan ook een prioriteit.

Het begint bij duurzame grondstof inkopen

Remo’s inspanningen starten al bij de kwaliteitseisen die het oplegt aan de grondstofleveranciers.  We werken nauw samen met de landbouwers. We verwachten van hen hoogstaande kwaliteit, zin voor vernieuwing, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid.

Daarom  wordt uitsluitend samengewerkt met gecertificeerde landbouwers (Vegaplan of GlobalGap). Bovendien auditeert Remo, met de focus op duurzaamheid, jaarlijks 30 willekeurig gekozen landbouwers. Dat gebeurt mits een uitgebreide vragenlijst met volgende onderwerpen:

  • Continue verbetering
  • Meststoffen, bestrijdingsmiddelen en brandstof
  • Bodem
  • Water
  • Biodiversiteit
  • Energie 
  • Afval
  • Sociaal en menselijke waarden
  • Opleiding, training en vorming

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we u een grondstof van optimale kwaliteit kunnen garanderen, die tevens duurzaam geproduceerd is.

Focus op efficiënt en milieubewust produceren

Al in 2000 werkte Remo met een kleine installatie voor het opwekken van biogas uit aardappelschillen. Voor deze pioniersrol binnen de sector ontving het verschillende erkenningen.

Begin 2013 werd beslist voor een uitbreiding van de waterzuivering en hieraan gekoppeld de vergistingsinstallatie. De installatie werd ontworpen in functie van onze energiebehoefte. Doel ? C02-neutraal zijn op elektrisch vlak en de nevenstromen maximaal optimaliseren tot hoogwaardig dierenvoeder.  Sinds november 2013 zijn we het enige bedrijf in de aardappelsector dat 100% in zijn eigen energie kan voorzien.

De vergister werkt enkel op de nevenstromen, m.a.w. op de niet bruikbare aardappelresten. Er zijn 3 nevenstromen. De schillen vormen de eerste nevenstroom. Frieten of aardappelen met een zwart puntje worden samen met de niet bruikbare aardappelstukjes fijn vermalen en vormen de tweede nevenstroom. 

De derde nevenstroom is het zetmeel in het proceswater. De 3 stromen worden gepompt naar de hydrolysestank. Deze voedt de vergister waarin het biogas vrij komt. Dit gas wordt gereinigd en gedroogd om vervolgens te verpompen naar de warmtekrachtkoppeling (WKK).

Naast de elektriciteit die rechtstreeks in de fabrieken wordt gebruikt, produceert de WKK ook nog thermische energie onder de vorm van warm water. Dit wordt gebruikt voor het verwarmen van de burelen, als reinigingswater, als voedingswater voor de stoomketels en om in de winter de vergistingsinstallatie  op temperatuur te houden. Alle nuttige warmte wordt zo constant 100 % benut.

De uitlaatgassen van de motor worden door een recuperatieketel geleid, zodat er stoom op 7 bar gegenereerd wordt. Deze stoom wordt gebruikt in de fabriek om de aardappelen te koken en om de reststromen te verwerken tot dierenvoeder. Deze aanpak zal leiden tot een fikse besparing van het fosiele aardgasverbruik.

Ook het watergebruik in het productieproces wordt bij Remo voortdurend geoptimaliseerd. Waar mogelijk en wettelijk toegelaten, wordt het maximaal herbruikt.  In de eigen waterzuiveringsinstallatie wordt afvalwater gezuiverd tot loosbaar water dat aan de strengste milieueisen  en -normen voldoet.

Verpakkingsproces

Remo werkt met de modernste verpakkingstechnieken en optimaliseert voortdurend de verschillende verpakkingsprocessen. Daarbij gaat ruime aandacht naar zowel het verminderen van het energieverbruik als naar het beperken en, waar mogelijk, voorkomen van verpakkingsmaterialen. Onbruikbare folieresten worden apart gehouden en via een speciale pers gereduceerd in volume. Papier en karton worden afzonderlijk afgevoerd en op het bedrijf zelf in een kartonpers verwerkt.

Transport & logistiek

Remo gebruikt een modern, eigen wagenpark met milieuvriendelijke vrachtwagens en koelinstallaties. Alle chauffeurs worden opgeleid om veilig en zuinig te rijden. Naast het brandstofverbruik wordt ook extra aandacht besteed aan het gebruik van de koeling. Laaddeuren mogen niet langer geopend worden dan noodzakelijk. De koeling wordt enkel gebruikt indien product aanwezig is.

Bovendien worden alle chauffeurs jaarlijks herschoold met het oog op duurzaamheid en milieubewust omgaan met transport (verbruik en koeling). 

Naast de opleiding en sensibilisering van de chauffeurs, denkt Remo ook mee op het niveau van de klant om orders zo efficiënt mogelijk in te plannen. Kleine individuele bestellingen worden voorbereid in specifieke, herbruikbare verpakkingsdragers en/of gegroepeerd vervoerd. Hierdoor vermindert het aantal ritten en het verbruik van verpakkingsmaterialen.